Onderhoud

Onderhoud

Daken en goten hebben onderhoud nodig. Veel lekkages worden veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Door minimaal 1x per jaar alles te reinigen en te controleren wordt de levensduur van dak en goten verlengd. Terpstra Daktechniek kan het onderhoud uitvoeren, op regie of met een onderhoudscontract.