Poiesz DC renovatie daken

Plaats - Sneek
Opdrachtgever - Poiesz Vastgoed BV
Renovatie bedrijfshallen distributiecentrum in samenwerking met Feenstra Dakbedekking Dronrijp